NEFEL

 

Amr İbnu Şu’ayb (r.a.) anlatıyor: ‘Rasûlullah (s.a.v.)’dan sonra nefel (yani mücahide ganimetteki hissesinden başka bir şey) yoktur. Müslümanların kuvvetli olanları (kazandıklarından) zayıf olanlara verirler.’