İSLÂM VE SAVAŞ SİYASETİ

 

İslâm, cihad konusunu inceleyenlerin açıkça göreceği üzere savaş siyasetine dair önemli ilke ve esaslar koymuştur. Bu ilke ve esaslar, bu konudaki İslâm düşüncesine paralel olarak, çağdaş düşüncesinin ulaşabildiği en yüksek seviyenin de üzerinde bulunmaktadır. Söz konusu ilke ve esaslar şunlardır:

 

1-     Düşman hakkında bilgi edinmek.

2-     Savaşta hile yapmak ve dikkatli olmak.

3-     Savaş esnasında ve sonrasında insana insanca muamele etmek,

4-     Zulüm, organ kesme (müsle) ve yakıp yıkma yasaktır.

 

Şimdi bunlar üzerinde ayrı ayrı duralım.