ŞEHİDİN ÜZERİNDEN NELER ÇIKARILIR?

 

Fakihler savaş aletlerini silah, zırh, tolga, vs. defin anında şehitten çıkarılmasında ittifak etmişlerdir. Mest, takke ve cübbenin çıkarılmasında da ihtilaf etmişlerdir. Hanefîler ile Şafîiler, çıkarılır derlerken Malikîler, beraberinde gömülür görüşünü benimsemişlerdir.

Hanefî ve Şafiîlerin görüşü, şeriatın ruhuna daha yakın görülmektedir. Çünkü şehitle birlikte ne gömülürse zayi olmaktadır. Zayi olma ise şeriatta yasaklanmıştır.

İbn-i Abidin Haşiyesinde şöyle denmektedir: ‘Kefen olması uygun olmayan kürk, post, mest, takke, silah gibi eşyalar çıkarılır.’

 

İmam Şafiî El-Ümm’de şöyle demektedir: ‘Onlardan mestler ve kürkler çıkarılır. Kürk, keçe veya içi yün dolu elbise haricindeki, öldürüldükleri elbiseler kendilerine kefen olur.’

Malikî olan Dusukî haşiyesinde öyle denmiştir: Savaş aletleri haricinde mest, kuşak ve takke ile de defin olunur.