ŞEHİDLERİN SINIFLANDIRILMASI

1- Dünya ve Ahiret Şehidi

Allah’ın dininin yeryüzüne hâkim olması için kâfirlerle savaşırken öldürülen Müslümanlardır.

Dünya şehidinin anlamı; İnsanlar tarafından kendisine şehit muamelesi yapılmasıdır. Yani, yıkanmaması, kefenlenmemesidir. Ahiret şehidinin anlamı: Allah (c.c.) katında şehadet sevabı, ecri ve makamına ulaşandır.

2- Dünya şehidi

Kâfirlerle savaşırken öldürülen Müslüman’dır. Ancak o, kendi nefsi ve riya için savaşmıştır. Müslümanlar olarak zahire göre hareket edeceğimizden dolayı biz ona şehit deriz.

3- Ahiret şehidi

Şehadet ecrini alan, ancak kendisine şehit muamelesi yapılmayan kimselerdir. Yıkanır, kefenlenir, namazı kılınır. Yolculukta, hicrette, cihatta ölenler gibi. Karın hastalığından ölen, boğulan, veba hastalığından ölen kimseler de bu sınıftandır.

Sahih-i Buharî’de, Peygamber (s.a.v.)’in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Şehitler beştir: Vebadan ölen, karın hastalığından ölen, boğulan, üzerine duvar yıkılıp ölen ve Allah yolunda ölendir.”